Asuntokaupan ABC

Ostajalle ja myyjälle

 

Olemme koonneet ”Asuntokaupan ABC” nimeä kantavan tietopankin, mihin on koottu asunnon ostajan ja myyjän tärkeimmät dokumentit vapaasti luettavaksi. Kaikki tieto on purettu kattavasti auki, mitä mikin asia tarkoittaa ja mitä se pitää sisällään. Asunnon myynti ja ostaminen niin omaan käyttöön kuin sijoitukseen tarkoittaa yleensä sitä, että asuntoon ja taloyhtiöön liittyviin dokumentteihin ja asioihin pitää pystyä syventymään ja niitä tulee pyrkiä selvittämään. Ennen kuin asunto vaihtaa omistajaa, liittyy siihen paljon lakisääteisiä asioita. Tutustu alla olevaan kattavaan tietopankkiin, olitpa sitten asunnon myyjä, ostaja tai asuntosijoittaja. 

Apua asuntokauppaan

Asunnon myynti ja asunnon ostaminen ovat täynnä vaiheita, jotka tulee selvittää ennen kaupantekoa. Asuntokaupan ABC:stä löydät kattavasti asuntokauppaan liittyvien dokumenttien tiedot informaatiota siitä, mitkä asiat tulee olla kunnossa.

Saat meiltäkin apua

Dokumentteihin ja asunnon myyntiin liittyen saat meiltä koska vain apua. Olit sitten myymässä tai ostamassa asuntoa, saat tarvittaessa apua laillistetulta kiinteistönvälittäjältämme (LKV). Kaikkea ei tarvitse osata itse, vaan sitä varten olemme apunasi. Ota yhteyttä.

Haluamme kehittyä

Pyrimme kehittämään Asuntokaupan ABC:tä jatkuvasti. Jos huomaat jonkun tiedon puuttuvan tai haluat ehdottaa kehitystä, niin ota meihin yhteyttä ja jätä palautetta. Arvostamme sitä, että jaksat antaa palautetta toiminnastamme. Anna palautetta.

– Isännöitsijäntodistus
– Yhtiöjärjestys
– Energiatodistus
– Pohjapiirustus
– Tilinpäätös
– Tuloslaskelma ja tase
– PTS
– Kunnossapitosuunnitelma
– Budjetti
– Asbestianalyysi
– Kauppakirja
– Valtakirja
– Kuolinpesä asuntokaupassa
– Edunvalvoja asuntokaupassa
– Rahoitusvastike
– Hoitovastike

– Liikehuoneiston vuokralaki
– Pääomavastike
– Korjausvastike
– Remonttilaina
– Tuloutus
– Rahastointi
– Asunto-osakeyhtiö
– Taloyhtiön hallitus
– Isännöitsijä
– Rahanpesulaki
– Varainsiirtovero
– Myyntivoittovero
– Ensiasunto ja verovapaus
– Vastuuvapaus
– Kaavoitus
– Vuosikorjaus
– Perusparannus 

– Myyjän vastuu asuntokaupassa
– Hallinnanjakosopimus
– Lunastuslauseke
– Omistusoikeus
– Hallintaoikeus
– Vakiokorvaus
– Kosteuskartoitus
– Sähköinen huoneistorekisteri
– Ennakkomarkkinointi
– Vastuunjakotaulukko
– Asuinhuoneen vuokralaki
– Huoneiston haltuunotto
– Rakentajan takuu
– Perustajaosakas
– Siirtosopimus
– RS-Kohde
– Vuokrasopimus

 

Isännöitsijäntodistus

Asuntokaupan tärkeimpiin dokumentteihin kuuluu isännöitsijäntodistus. Todistuksesta selviää paljon tärkeää tietoa niin taloyhtiöstä kuin asunnosta.

Yhtiöjärjestys

Taloyhtiön ”raamatuksi” tituleerattu yhtiöjärjestys on käytännössä taloyhtiön säännöstö ja se asiakirja, jota noudatetaan todella monessa asiassa.

Energiatodistus

Energiatodistuksen avulla mitataan taloyhtiön tai kiinteistön energiatehokkuutta. Todistus kertoo asteikolla taloyhtiön energiatehokkuuden ja antaa paljon muutakin tietoa.

Pohjapiirustus

Asunnon pohjapiirustus on tärkeä osa asunnon myyntiä ja ostajalle annettavaa tietoa. Hyvä ja selkeä pohjapiirustus kertoo nopeasti katsojalle, mistä on kyse.

Tilinpäätös

Taloyhtiön tilinpäätös kertoo kaiken oleellisen taloyhtiön taloudellisesta tilasta. Asunnon myyntiä mietittäessä, on todella tärkeää käydä tilinpäätös tarkasti läpi.

Tuloslaskelma ja tase

Tuloslaskelma kertoo sen, miten yhtiön tulos on syntynyt. Tase taas kertoo mitkä ovat varat, velat ja omapääoma tilikauden lopussa. Molemmat puolet on tärkeä ymmärtää.

PTS

Pitkän tähtäimen suunnitelman tarkoitus on kertoa asunnon myyjälle ja ostajalle taloyhtiön korjaustarpeet yleisesti 5-10 vuotta eteenpäin. Hyvä PTS kertoo hyvästä taloyhtiöstä.

Kunnossapitosuunnitelma

Toiselta nimeltään kunnossapitotarvesuunnitelma on yleensä 1-5 vuoden suunnitelma taloyhtiön korjaustarpeista. Asunnon myyjänä on hyvä selvittää ennen myyntiä, mitä remontteja on pian tulossa.

Budjetti

Isännöitsijä huolehtii yhdessä taloyhtiön hallituksen kanssa taloyhtiön budjetin, jossa budjetoidaan tulevan vuoden kulu ja tulorakenne.

Asbestianalyysi

Asbestianalyysi on asunnon myyntiä tai remontointia varten yleensä tehtävä asbestimittaus ammattilaisen toimesta. Asbestin käyttö kiellettiin vuonna 1994.

Kauppakirja

Asunnon ostajan ja myyjän kannalta, kauppakirjan tulee olla juridisesti mahdollisimman kattava ja sisältää kaikki sovitut asiat yksilöidysti sekä selkeästi. Kauppakirja on tärkeä osa asuntokauppaa.

Valtakirja

Yksilöity valtakirja voi olla esimerkiksi valtuutus kiinteistönvälittäjälle toimia asunnon myyjän puolesta kaupanteossa. Valtakirja tulee yksilöidä ja allekirjoittaa asunnon myyjän toimesta.

Kuolinpesä asuntokaupassa

Kuolinpesän osakkaat hallitsevat yksin tai yhdessä kuolinpesän omaisuutta. Asuntokaupassa kuolinpesän osakkaiden pitää kaikki olla yhtä mieltä asunnon myynnistä.

Edunvalvoja asuntokaupassa

Edunvalvojan tehtävä on toimia päämiehensä edustajana myös asuntokaupassa. Edunvalvoja voi toimia siis asunnon myynnissä päämiehensä puolesta, määrätyssä laajuudessaan.

Rahoitusvastike

Rahoitusvastike on maksu, jonka avulla lyhennetään taloyhtiön lainaa. Etenkin asuntosijoittajan hyödyntävät rahoitusvastikka mieluusti, koska sen voi vähentää verotuksessa.

Hoitovastike

Hoitovastikkeen avulla on tarkoitus kattaa taloyhtiön juoksevat kulut kuten lämmitys, kiinteistönhuolto, isännöinti jne. Hyvin asetettu hoitovastike kerää myös puskuria tulevia remontteja varten.

Pääomavastike

Pääomavastike (kutsuttu myös rahoitusvastike) on tapa lyhentää taloyhtiön rakentamiseen, korjaamiseen tai kehittämiseen otettua lainasummaa korkoineen ja lyhennyksineen.

Korjausvastike

Korjausvastike on harvinaisempi, mutta silloin tällöin käytetty vastike, jonka avulla taloyhtiö voi kerätä ylimääräistä rahaa tulevien remonttien puskuriksi. Se, onko se järkevää, on eri asia.

Remonttilaina

Remonttilaina on yleensä taloyhtiön ottama laina yksilöityä remonttia, kuten putkiremonttia varten otettu laina. Remonttilainaa voidaan sitten taas lyhentää esim. rahoitusvastikkeena.

Tuloutus

Varsinkin asuntosijoittajalle erittäin tärkeä kriteeri, onko vastikkeet tuloutettu taloyhtiön kirjanpidossa, jolloin ne voi vähentää verotuksessa. Tuloutuksessa maksut kirjataan tuloslaskelman puolelle.

Rahastointi

Rahastointi tarkoittaa sitä, että osakkaiden maksamat vastikkeet käsitellään pääomasijoituksina, jolloin niitä ei voi vähentää verotuksessa, mikäli olet asuntosijoittaja.

Asunto-osakeyhtiö

Asunto-osakeyhtiö on osakeyhtiö, jonka tehtävänä on hallita ja omistaa vähintään yhtä rakennusta tai sen osaa, ja noudattaa määrättyä yhtiöjärjestystä. 

Taloyhtiön hallitus

Taloyhtiön hallituksen tehtäväksi on säädetty yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksella on siis oikeus huolehtia taloyhtiöstä.

Isännöitsijä

Taloyhtiön hallitus valitsee ammattitaitoisen isännöitsijän, jonka tehtävä on yhdessä hallituksen kanssa johtaa ja pitää huolta osakkaiden omaisuudesta parhaalla mahdollisella tavalla.

Rahanpesulaki

Tämän lain tavoitteena on estää rahanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takaisinsaantia.

Varainsiirtovero

Asunto-osakkeen kaupassa varainsiirtovero on 2% ja kiinteistön kaupassa 4% velattomasta hinnasta. Vero maksetaan joko kaupanteossa tai 2kk kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.

Myyntivoittovero

Omaisuuden myyjä maksaa luovutusvoitosta veroa pääomaveron mukaisesti, joka on 30% 30 000€ asti ja ylittävältä osalta 34%.

Ensiasunto ja verovapaus

Mikäli et ole omistanut aiemmin yli 50% kiinteistöstä tai asunto-osakkeesta, olet 18-39v ja ostat asunnon omaan käyttöön, olet oikeutettu ensiasunnon verohyötyyn.

Vastuuvapaus

Vastuuvapaus myönnetään yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Vastuuvapauden myöntäminen vapauttaa pääsääntöisesti hallinnon jäsenet mahdollisista vastuista.

Kaavoitus

Kaavoituksella säädellään, miten mm. asuinalueet, työpaikat, viheralueet ja liikenne sijoitetaan kaupunkiin. Asunnon myyjänä tai ostajana on hyvä tutustua myös kaavoitukseen.

Vuosikorjaus

Vuosikorjaus on sitä, että huoneisto saatetaan käytännössä alkuperäistä vastaavaan kuntoon remontoimalla esimerkiksi pintoja

Perusparannus

Perusparannus on nimensä mukaan perustason huomattavaa parantamista. Käytännössä perusparantamista ovat varastotilan muuttaminen vaikkapa saunatilaksi, kantavien perustusten parannukset, huoneiston seinien muutokset, muovimaton uusiminen laminaattiin, parvekelasien asennus.

Hallinnanjakosopimus

Hallinnanjakosopimus voi koskea määräosin omistettua kiinteistöä, kuten tilaa tai tonttia, siitä luovutettua määrä- alaa ja kirjaamisvelvollisuuden alaista vuokra- tai muuta käyttöoikeutta.

Lunastuslauseke

Lunastuslauseke on taloyhtiön kirjaama lauseke yhtiöjärjestykseen, jonka avulla voidaan käyttää etuosto-oikeutta.

Omistusoikeus

Omistusoikeus tarkoittaa osakkeen tai kiinteistön omistajuuden siirtymistä tiettynä ajankohtana.

Hallintaoikeus

Hallintaoikeus tarkoittaa hetkeä, jolloin saat asunto-osakkeen tai kiinteistön hallinnan virallisesti itsellesi. Hallintaoikeus voi siirtyä eri aikaan kuin omistusoikeus.

Vakiokorvaus

Vakiokorvausta käytetään yleisesti osana asuntokauppaa. Vakiokorvaus on korvaus, jonka ostaja joutuu maksamaan myyjälle mikäli hän perääntyy kaupasta.

Kosteuskartoitus

Kosteuskartoitus on yleisesti pintapuoleinen kartoitus huoneistoissa kosteusvaurioiden havaitsemiseksi. Yleensä kartoitus tehdään ennen tai jälkeen asuntokaupan.

Sähköinen huoneistorekisteri

Sähköistä huoneistorekisteriä ylläpitää Maanmittauslaitos. Omistusoikeus merkitään pian sähköisesti. Uudistus on alkanut vuonna 2019.

Ennakkomarkkinointi

Ennakkomarkkinoinnin avulla perustajaosakas tai rakennusliike pyrkii kartoittamaan kohteen markkinapotentiaalia ja kiinnostusta.

Vastuunjakotaulukko

Vastuunjakotaulukon avulla asunto-osakeyhtiössä määritellään, mitkä osa-alueet kuuluvat yhtiön ja mitkä osakkaan vastuulle. Vastuunjakotaulukossa voi olla taloyhtiökohtaisia eroja.

Asuinhuoneen vuokralaki

Asuinhuoneen vuokralaki eli AHVL on laki asunnon vuokraamisesta. Siitä käy ilmi vastuut ja oikeudet niin vuokralaisen kuin vuokranantajan suuntaan.

Huoneiston haltuunotto

Taloyhtiön hallitus voi ottaa huoneiston hallintaansa enintään 3 vuodeksi, mikäli haltuunoton täyttävät kriteerit täyttyvät.

Rakentajan takuu

Rakentajalla eli perustajaosakkaalla on omat lakisääteiset takuut, mitä tulee kohteen rakentamiseen. Virhe ja vastuu ovat yleensä 10 vuotta.

Perustajaosakas

Perustajaosakkaana pidetään luonnollista henkilöä tai yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka merkitsee tai muuten omistaa asunto-osakkeen tai muun asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavan yhteisöosuuden rakentamisvaiheen aikana.

Siirtosopimus

Siirtosopimus on tapa tehdä asuntokauppa vielä rakentamisen ollessa kesken RS-kohteessa.

RS-Kohde

RS eli ”rahalaitosten neuvottelukunnan suosittelema” kohde on ostajalle turvallinen vaihtoehto, missä perustajaosakas on luovuttanut turva-asiakirjat pankin haltuun.

Vuokrasopimus

Vuokrasopimus on vuokralaisen ja vuokraisännän välinen sopimus vuokrattavan kohteen ehdoista sekä käyttötarkoituksesta. Vuokrasopimus tulee tehdä aina huolella.

Liikehuoneiston vuokralaki

Liikehuoneiston vuokralaki eli LHVL on laki, jonka avulla säädellään liikehuoneiston vuokrauksen toimintaa vuokralaisen ja vuokranantajan näkökulmasta.

Myyjän vastuu asuntokaupassa

Myyjällä on aina vastuu asuntokaupassa. Myyjä vastaa tiedon oikeellisuudesta sekä on vastuussa monista asioista ennen sekä jälkeen asuntokaupan.

Asunnon myynti itse

Mikäli Sinulle jää asiasta kysyttävää tai mietit vielä, myisitkö asuntosi itse vai kiinteistönvälittäjän avulla, ole rohkeasti meihin yhteydessä. Voimme yhdessä neuvotella ja keskustella, mikä olisi Sinulle paras ratkaisu. Tästä linkistä voit jättää yhteydenottopyynnön meille, niin Sinuun ollaan pian yhteydessä kiinteistönvälittäjän toimesta.

Miten voin ostaa palveluitanne?

Versus Asuntojen kiinteistönvälityksen toimintamalli on yhtä yksinkertainen kuin tilaaminenkin. Mikäli haluat asunnon myyntiin  laillistetun kiinteistönvälittäjän tuen ja monet muut palvelut, klikkaa Verkkokauppaamme ja napauta muutamassa minuutissa perustiedot Sinusta, välitettävästä asunnosta sekä lisäpalveluista, mitkä haluat ottaa mukaan. Tämän jälkeen klikkaa vain tilaa, niin Sinuun ollaan pian yhteydessä. Verkkokauppaan pääset tästä linkistä.

Tutustui muihin blogeihimme

Tuotamme jatkuvasti sisältöjä joista on Sinulle apua. Olet sitten myymässä asuntoasi itse tai et Tutustu kaikkiin saatavilla oleviin blogiteksteihmme tästä linkistä.

Blogiteksteissä on paljon vinkkejä niin asuntosijoittajalle kuin tavalliselle kodin myyjälle. Blogien ohella Sinulla on myös mahdollisuus tutustua ladattaviin materiaaleihimme, kuten erilaisiin oppaisiin sekä laskureihin tästä linkistä.

Kiinteistönvälittäjä

Asunnon myynnissä kiinteistönvälittäjän tehtävä on valvoa sekä myyjän että ostajan etua. Ammattitaitoinen välittäjä pitää huolen myös siitä, että sekä isännöitsijältä, taloyhtiön hallitukselta sekä mahdollisesti jopa viranomaisilta kaivetaan kaikki tietoa saataville, mistä ostajan tulisi tietää. Joskus merkityksellinenkin tieto saattaa jäädä löytämättä, mikäli asunnon myynti hoidetaan huolimattomasti. Tätä on hyvä miettiä kun punnitset, myisikö asunnon itse vai kiinteistönvälittäjän avustamana.

Haluatko keskustella sijoittamisesta?

Autamme jatkuvasti asiakkaitamme asuntojen kanssa ja pyrimme samalla myös antamaan vinkkejä asuntosijoittamiseen liittyen. Ole rohkeasti meihin yhteydessä jos sinua askarruttaa jokin asuntosijoittamiseen tai yleisesti asuntoihin liittyvä asia. Sinua auttaa tarpeen vaatiessa laillistettu kiinteistönvälittäjä (LKV). Ota esimerkiksi yhteyttä täältä.

Ota rohkeasti yhteyttä

Oli sitten kyse asunnon ostamisesta tai myymisestä, voit olla meihin reilusti yhteyksissä ilman sitoumuksia tai päällekäyvää myyntipuhetta. Kiinteistönvälittäjämme auttaa Sinua mielellään. Laita joko sähköpostia tai vaikka soita, niin keskustellaan. Mikäli tiedät tarvitsevasi meidän palveluita, jätä suoraan tilaus verkkokaupastamme, jonne pääset tästä linkistä. Muissa yhteydenotoissa, voit jättää meille sähköpostia osoitteeseen toimisto@versusasunnot.fi

Jätä yhteydenottopyyntö

 

Olemme laillistettu kiinteistövälitysliike. Toimistomme sijaitsee Seinäjoella, mutta välitämme asuntoja valtakunnallisesti. Sinua palvelee aina laillistetun kiinteistönvälittäjän tutkinnon (LKV) suorittanut kiinteistönvälittäjä. 

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

VERSUS ASUNNOT OY
Jussi Takala – Kiinteistönvälittäjä
LKV, LVV
040 215 7570
jussi.takala@versusasunnot.fi 

Seuralantie 5, 60220 Seinäjoki

› Lue yrityksemme tarina

 

 

yhteys
tarjouspyyntö

Tarjouspyyntölomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.