Energiatodistus

Energiatodistus

Energiatodistus on pakollinen asuntoa myydessä tai vuokratessa. Energiatodistus on myyjän tai vuokralle antajan hankkima todistus asunnon energiatehokkuudesta ja energian kulutuksesta. Lue lisää artikkelistamme!

Välttämätön pakko vai hyödyllinen työkalu? Asunnon myynti- tilanteessa on hankittava energiatodistus. Se kertoo rakennuksen energiatehokkuudesta sekä mahdollisesti tarvittavista toimenpiteistä energiatehokkuuden parantamiseksi. Se on pakollinen uusille sekä useimmille vanhoille rakennuksille myynti- ja vuokraus tilanteessa. Todistuksen hankinta on asunnon myyjän tai vuokranantajan vastuulla. Energiatodistusta ei vaadita alle 50 neliön kokoisille rakennuksille eikä suojelun kohteena oleville rakennuksille. Todistus kertoo rakennuksen energialuokan, jossa A on paras ja G huonoin. Asunnon myynti – ja vuokrausilmoituksessa on aina ilmoitettava energialuokka.

Energiatodistuksen laadinta

Energiatodistuksen laatijan on oltava Aran (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) rekisteriin merkitty pätevöitynyt henkilö. WWW osoitteessa energiatodistusrekisteri.fi voi etsiä lähimmän rekisteröidyn tekijän. Ara seuraa energiatodistuksien käyttöä. Jos se puuttuu myynti-ilmoituksesta ja Ara havaitsee asian, lähetetään myyjälle asiasta kirje. Energiatodistuksen puuttuessa Ara voisi määrätä uhkasakon, mutta toistaiseksi sakkoa ei ole määrätty kenellekään.

Rakennuksen energiatehokkuus

Perustuu laskettuun energiatehokkuuden vertailulukuun, E-lukuun. (kWh/m2/vuosi). E-luku on vuotuinen ostoenergian kulutus lämmitettyä nettoalaa kohden. Siinä huomioidaan lämmitys ja ilmanvaihto, valaistus, käyttöveden lämmitys. Lisäksi huomioidaan ostoenergian (sähkö, öljy, kaukolämpö) määrä. Eri energiamuodoilla on omat kertoimensa. Energiatodistuksessa annetaan myös ohjeita rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi.

Energialuokka

Asunnon ostajan kannalta energiatodistuksen tärkein tieto on energialuokka. Sen lisäksi ostaja saa todistuksesta ehdotuksia rakennuksen energiatehokkuuden parantamiseksi. Tällaisia voivat olla ikkunoiden ja ovien uusiminen, lisäeristys sekä lämmitysjärjestelmän uusiminen tai parantaminen. Nykyisin suosittua on ilmalämpöpumpun hankinta lisälämmöksi. Energiatodistuksen avulla ostaja voi verrata eri kohteita toisiinsa energiatehokkuuden osalta. Paremman energialuokan rakennus saattaa olla kiinnostavampi, siinä on yleensä myös vähemmän tarvetta korjauksille. Asunnon myynti on helpompaa.

Energiatodistuksen hinta

Energiatodistus on maksullinen. Tyypilliset hinnat ovat uusille omakotitaloille noin 150–250 euroa. Olemassa oleville omakotitaloille hinta on korkeampi, 300–400 euroa. Uuden rivitalon todistus maksaa noin 400 euroa ja olemassa olevan 500 euroa. Uuden kerrostalon hinta on keskimäärin 850 euroa ja olemassa olevan 670 euroa keskimäärin. Lähde: Motiva. Todistuksen hankkimiseen voi yhdistää halutessaan myös kuntokartoituksen.

Energiatodistus perustuu laskelmiin

Laskelmissa huomioidaan erilaisia energiatehokkuuteen liittyviä seikkoja. Näitä ovat esimerkiksi talon lämmitysmuoto, ikkunoiden rakenne ja kunto sekä ilmanvaihto. Se ei perustu asukkaiden käyttäytymiseen vaan kiinteistössä itsessään oleviin seikkoihin. Energiatodistuksesta jätetään pois kaikki ihmisten käyttötottumukset. Näitä ovat haluttu sisälämpötila, mikä vaihtelee suurestikin eri ihmisten välillä, samoin vedenkulutus. Lämmitysmuotoja tarkastellaan erilaisilla painotuksilla. Uusiutuvat lämmitysmuodot ovat suositeltavampia, kuten maalämpö ja aurinkopaneelien asentaminen.

Energiatodistus myytäessä tai vuokrattaessa rakennusta

Todistus on esitettävä myynti- ja vuokraustilanteessa. Sen hankkiminen on myyjän tai vuokranantajan vastuulla. Rakennuksen energialuokka tulee olla merkittynä kiinteistönvälitysliikkeen myynti- ja vuokrausilmoituksissa ja esitteissä. Tietojen on myös oltava nähtävillä kiinteistönvälittäjän järjestämässä asuntoesittelyssä. Rakennuksen energialuokka merkitään myynti- ja vuokrausilmoitukseen luokitteluasteikon mukaisella kirjaimella A-G. Jos rakennukselle ei pyynnöstä huolimatta ole hankittuna energiatodistusta, kiinteistönvälitys liikkeen on ilmoitettava: ”Ei lain edellyttämää energiatodistusta”. Jos todistusta ei tarvita, mainitaan myös se ilmoituksessa.

Taloyhtiöt

Energiatodistukset taloyhtiössä tulevat taloyhtiöltä, ei asunnon omistajalta. Todistus laaditaan taloyhtiön jokaiselle rakennukselle erikseen. Jossakin tapauksessa yhden rakennuksen todistus jaetaan osiin, mikäli merkittävää osaa rakennuksesta käytetään muuhun kuin pääasialliseen käyttötarkoitukseen. Taloyhtiö voi hankkia todistuksen virallisen todistusten antajan tekemänä tai isännöitsijän laatimana. Energiatodistus tulee esittää yli kuuden asunnon kiinteistöillä, kun asunto on myynnissä tai vuokrattavana.

Milloin energiatodistusta ei tarvita?

Todistus tarvitaan kaikilta rakennuksilta, joita koskevat rakentamismääräysten vaatimukset. Uudisrakennuksen todistus on esitettävä rakennuslupaa haettaessa. Sillä osoitetaan rakennuksen arvioitu energiatehokkuus. Todistusta ei vaadita mm. seuraavissa tapauksissa: alle 50 neliön rakennus, loma-asunto, teollisuus- ja korjaamorakennus, suojeltu rakennus. Kevennettyä menettelyä voidaan käyttää rakennuksen ollessa arvoltaan vähäinen, alle 50 000 euroa. Tai vuokra alle 350 euroa kuukaudessa. Kevennetyssä menettelyssä todistus laaditaan omalle erityiselle lomakkeelleen ja tunnus merkitään kirjaimella H. Valmis lomakepohja on saatavissa motiva.fi sivustolta. Kevennetyn menettelyn mukainen todistus pidetään kauppakirjan liitteenä.

Yhteenveto

Energiatodistus on sopiva väline huoneiston tai kiinteistön ostoa suunnitteleville. Sen avulla voi arvioida ostettavan kohteen kuntoa ja tarvittavia korjauksia ainakin jossain määrin. Todistuksen hankinta on myyjän tai vuokranantajan vastuulla, ja se aiheuttaa jonkin verran kustannuksia. Toisaalta molemmat osapuolet saavat todistuksesta tietoa myytävän kohteen tilanteesta. Todistus voi myös kannustaa uusien ja vähäpäästöisempien lämmitysmuotojen hankintaan, kuten maalämpö ja aurinkopaneelien asentaminen.

 

yhteys
tarjouspyyntö

Tarjouspyyntölomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.