Asbestianalyysi

Asbesti

Asbesti on erittäin vaarallista terveydelle, sillä se saattaa aiheuttaa syöpää. Asbestia käytettiin aiemmin paljon eri rakennusmateriaaleissa eräänlaisena ihmeaineena, eli käytännössä sitä voi löytyä mistä tahansa.

Asbestia sisältävät materiaalit ovat vaarallisia silloin, kun niitä aletaan purkaa. Remontoinnin tai saneerauksen yhteydessä asbestia voi nimittäin vapautua hiukkasina ilmaan, kun vanhoja rakenteita ja materiaaleja puretaan. Tällöin asbestia sisältävää pölyä on silloin hengitysilmassa ja siitä asbesti kulkeutuu hengitysteihin, aiheuttaen asbestoosia sekä useita syöpäsairauksia.

Usein altistuminen asbestille tapahtuu tietämättä remontoinnin yhteydessä, ja vaikutukset terveyteen tulevat ilmi vasta pitkän ajan kuluttua. Siksi on erittäin tärkeää huolehtia siitä, että asbestialtistumista ei pääse tapahtumaan missään vaiheessa riippumatta siitä, remontoiko asunnon itse vai teettääkö remontin ulkopuolisella remontoijalla.

Asbesti remontoinnissa

Asbesti ja siihen liittyvät kysymykset ovatkin tyypillisiä huolenaiheita vanhempien asuntojen ostamisen ja myynnin yhteydessä, ja niihin kysymyksiin kiinteistönvälittäjä joutuu usein vastaamaan. Vaatimukset ovat usein hyvinkin epäselviä osakkaille eikä asbestilakia tunneta tarkasti. Varsinkin viimeisimmät muutokset lainsäädäntöön ovat jääneet monelle epäselväksi.

Parasta onkin perehtyä huolellisesti asbestilainsäädännön vaatimuksiin ja suunnitella remontoinnin yhteydessä tehtävä asbestikartoitus osaksi remonttia. Vastuukysymykset on myös tärkeä ymmärtää, jotta vältytään virheiltä ja mahdollisilta riidoilta myöhemmässä vaiheessa. Silloin kustannukset saattavat nousta huomattavasti isommiksi.

Uusi asbestilaki

Vuonna 2016 voimaan tullut uusi asbestilaki toi uusia velvoitteita sekä osakkaille että taloyhtiöille. Sen mukaan ammattilaisen tekemä asbestikartoitus vaaditaan aina rakennushankkeen tai remontoinnin yhteydessä. Lain tarkoitus on parantaa turvallisuutta rakennustyömailla. Vaikka asbestia ei saa enää käyttää, niin silti sille yhä altistuu ihmisiä ja asbestin aiheuttamia sairauksia esiintyy vielä pitkään.

Suurin riski asbestipölylle onkin kylpyhuoneremonttien yhteydessä, mutta niin kuin seuraavassa kappaleessa todetaan, on asbesti ollut käytössä myös muissa materiaaleissa kuin kylpyhuoneessa käytettävissä materiaaleissa, ja niin ollen muitakaan huoneita ei voi sulkea pois.

Missä asbestia on käytetty

Lain mukaan asbestikartoitus on tehtävä ennen materiaalien purkamista sellaisille kohteille, jotka on rakennettu tai korjattu ennen vuotta 1994. Eniten asbestia käytettiin kuusikymmentä- ja seitsemänkymmentäluvuilla, mutta asbestin käyttö ja asbestipitoisten tuotteiden valmistus kiellettiin kokonaan vasta vuoden 1994 alusta lähtien.

Asbestia on käytetty laajasti erilaisissa rakennus- ja sisustusmateriaaleissa, eikä sen löytymistä voi arvioida varmaksi millään mulla tavalla kuin teettämällä asbestianalyysi. Koska asbesti on ollut käytössä myös sisustusmateriaaleissa, niin siksi se on tehtävä myös pintaremontoinnin yhteydessä. Asbestia voi nimittäin löytyä esimerkiksi pinnoitteista (maalit, lakat), lattia- ja seinämateriaaleista (muovimatot, linoleumi, keraamiset laatat, tasoitteet, liimat, saumalaastit jne.), ovista, julkisivumateriaaleista sekä putkieristeistä ja ilmanvaihtokanavista.

Asbestianalyysi

Uuden lain mukaan on asbestikartoitus siis tehtävä kaikille purettaville materiaaleille. Ennen remontoinnin aloittamista ja vanhojen materiaalien purkamista on osakkaan siis teetettävä asbestikartoitus. Tämä kartoitus on pakollinen, jos sitä ei ole vielä tehty. Kiinteistönvälittäjä tai isännöitsijä voi mahdollisesti auttaa, jos haluaa jo ostovaiheessa tietää, että onko asunnossa tai taloyhtiössä asbestikartoitusta tehty aiemmin ja onko asbestia löytynyt.

Yleensä tiedot remonteista löytyvät valmiina isännöitsijäntodistuksesta, joka onkin tärkeä käydä läpi huolellisesti siinä vaiheessa kun asuntoa on ostamassa. Mahdollisen asbestikartoituksen kustannuksista vastaa osakas, ellei ole toisin sovittu taloyhtiön kanssa. Jos asunnossa ei tehdä varsinaista remonttia, vaan ainoastaan porataan reikiä seiniin tai kattoon, niin silloin kartoitusta ei tarvitse tehdä.

Remontoinnista on aina myös ilmoitettava taloyhtiölle, kun kajotaan rakenteisiin. Ilmoituksen tekeminen on kaikkien etu, eikä sitä tule jättää tekemättä. Taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä hyväksyy remontti-ilmoituksen vasta sen jälkeen, kun asbestikartoitus on tehty, eli se kannattaa suunnitella ja ottaa huomioon heti alkuvaiheessa, jotta remontoinnin aikataulu ei viivästy. Asbestikartoituksesta aiheutuvien lisäkulujen vuoksi kartoitusta tai remonttia ei kuitenkaan kannata jättää tekemättä.

Kartoituksen tekemiseen tarvitaan alan ammattilainen, joka on perehtynyt asbestin esiintymiseen eri materiaaleissa. Ammattilaisen löytymiseen saat ohjeita muun muassa yrityksistä kuten VTT Expert Services Oy, Suomen JVT- ja kuivausliikkeiden Liitto ry tai Suomen Asbesti- ja Pölysaneerausliikkeiden liitto ry. Yleensä asiantuntija on koulutettu ja henkilösertifioitu, jotta hän osaa tutkia kohteen riittävän laajasti ja tietää missä materiaaleissa asbesti tyypillisesti esiintyy.

Käytännössä asbesti tutkitaan sillä tavalla, että asbestikartoitukseen perehtynyt ammattilainen ottaa näytteet purettavista materiaaleista. Materiaaleille tehdään asbestianalyysi laboratoriossa eli silloin tutkitaan kaikkien purettavien materiaalien asbestipitoisuus testaamalla. Loppuraportista selviää, että missä materiaaleissa asbestia on ja kuinka paljon. Tämä raportti liitetään osaksi remontti-ilmoitusta.

Mitä tehdä, jos asunnosta löytyy asbestia?

Silloin materiaalien purkutyöt tehdään asbestipurkuna, jonka Aluehallintoviraston Työsuojeluhallinto on tarkasti ohjeistanut. Myös purkaminen tulee tehdä asbestipurkuun perehtyneen ammattilaisen toimesta. Tällä tavalla varmistetaan, että työ sujuu turvallisesti ja ohjeiden mukaan, eikä kukaan pääse vahingossa altistumaan asbestipölylle.

Kun asbestikartoitus ja remontointi tehdään huolellisesti lainsäädännön mukaan, on asunnon myynti jatkossa helpompaa. Vaikka asunnon myynti ei olisikaan suunnitelmissa vielä lähitulevaisuudessa, niin kartoituksen avulla on ainakin varmistettu, että asunnossa ei ole asbestia tai se on saatu sieltä asianmukaisesti poistettua.

Miten asbesti vaikuttaa asunnon arvoon ja kustannuksiin?

Asbestikartoituksella on suuri merkitys asunnon arvolle, koska asianmukaiset dokumentit ja tiedot ovat tärkeitä, kun asuntoa jossain vaiheessa lähtee myymään. Ja varmasti yksi tärkeimmistä asioista on muistaa se, että kukaan tuskin haluaa menettää terveyttään tai alentaa asuntonsa arvoa jättämällä asbestilain vaatimukset huomioimatta.

Vaikka asbestiin liittyy paljon kauhukuvia ja pelkoja, niin asbestin tutkiminen ja löytäminen asunnosta ei ole mitenkään poikkeuksellista. Nyt voidaan ajatella, että korjaamme rakennuskantaa paremmaksi poistamalla asbestin turvallisesti ja seuraavan omistajan ei tarvitse siitä asiasta enää huolehtia. Ammattilaisilta saa ajankohtaiset ja hyvät tiedot siitä, millaisiksi kustannukset muodostuvat, sillä heillä on kokemusta useista kohteista. He osaavat myös arvioida sen, kuinka kauan kartoitus tulee viemään aikaa ja millaisiin viivästyksiin on syytä varautua, jos asbestia löytyy.

Jokainen haluaa varmasti pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei asbestille altistumista pääse vahingossakaan tapahtumaan. Muistutuksena vielä se, että koska kyse on lain säätämistä velvoitteista, on jokaisen velvollisuus huolehtia siitä, että lakia noudatetaan.

Kiinteistövälittäjä kiteytti tärkeimmät asiat

Yhteenvetona vielä lopuksi tärkeimmät asiat, jotka on hyvä muistaa, kun mielessä on asunnon osto tai myynti:

– Selvitä asunnon valmistumisvuosi tai aiempien remontointien ajankohta mahdollista asbestikartoitusta varten.
– Lue isännöitsijäntodistus huolella ja erityisesti siihen kirjatut tiedot remonteista sekä aiemmin tehdyistä selvityksistä.
– Jos päätät remontoida asunnon, niin perehdy lainsäädäntöön, käytä kokeneita ammattilaisia apuna ja tee tarvittavat ilmoitukset sekä huolehdi dokumentoinnista.
– Pidä taloyhtiön edustajat ja isännöitsijä ajan tasalla siitä, mitä remontissa on tapahtumassa.
– Suunnittele etukäteen ja varaudu mahdollisiin lisäkuluihin sekä aikataulun venymiseen, jos asbestia löytyy. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty!

yhteys
tarjouspyyntö

Tarjouspyyntölomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.