Rahanpesulaki

Mikä rahanpesulaki on?

Rahanpesulaki on laki, joka edellyttää sen, että yritys ilmoittaa edunsaajiensa tiedot kaupparekisteriin. Tämä koskee osakeyhtiöitä sekä osuuskuntia. Toiminimet ja erilaiset säätiöt eivät kuitenkaan ole velvollisia ilmoittamaan rekisteriin edunsaajiaan. Ilmoitusta tehdessä on tärkeää ilmoittaa edunsaajan omistusosuuden suuruus sekä elintärkeät henkilötiedot, kuten nimi, henkilötunnus, syntymäaika sekä kansalaisuus.

Kuten tiedämme, rahanpesu tarkoittaa toimintaa, jossa rikollisesti hankittu omaisuus pyritään jollain tavalla piilottamaan siten, että rahat näyttävät laillisesti hankituilta. Rikos voi olla esimerkiksi lahjukset, veronkierto, huumekauppa tai jonkinasteinen kavallus. Rahanpesulaki ehkäisee tätä rikollista toimintaa erilaisin velvoittein, jotka koskevat eri tasoisia yrityksiä. Suomessa lainsäädännön kehityksestä vastaa valtiovarainministeriö.

Mitä edunsaaja tarkoittaa?

Lain näkökulmasta edunsaaja on henkilö, joka käyttää yrityksessä määräysvaltaa tai tavalla tai toisella omistaa yli 25 prosenttia yrityksen osakkeista. Edunsaajaksi lasketaan myös henkilö, joka käyttää jollain toisella tapaa määräysvaltaa yrityksessä, vaikka sitä ei virallisesti osuuksien perustella olekaan. Tällöin puhutaan tosiasiallisesta edunsaajasta. Edunsaajien luetteloon merkitään edunsaajan nimi, syntymäaika, asuinmaa, kansalaisuus, omistuksen peruste sekä sen laajuus. Luetteloa tulee pitää luotettavalla tavalla yrityksen sisällä.

Miksi rahanpesulaki on olemassa?

Kuten tiedämme, rahanpesu on globaali ongelma, jota esiintyy myös Suomessa. Kiinteistönvälittäjä omaa myös tiettyjä velvoitteita, jotka pohjaavat siihen, miksi rahanpesulaki oikein on olemassa. Laki velvoittaa sen, että kiinteistönvälitysfirma tuntee asiakkaansa ja näiden liiketoiminnan, jolloin toiminta on mahdollisimman läpinäkyvää.

Ilmoitusvelvollinen ei rahanpesulain mukaan myöskään saa muodostaa asiakassuhdetta, suorittaa liiketoimintaa tai ylläpitää sitä asiakkaan kanssa, mikäli yritys ei pysty noudattamaan rahanpesulain määrittelemiä toimia. Jokaisen velvollisen tulee erikseen laatia riskiarvio rahanpesun ja terrorismin uhkien välttämiseksi voidakseen harjoittaa liiketoimintaa. Yrityksen on pystyttävä selvittämään, mistä rahat ovat peräisin ja minkälaisella liiketoiminnalla ne on hankittu.

Epäilyttävät toimet tulee ilmiantaa

Mikäli yritys tai asunnon myyjä näkee epäilyttäviä toimia, tulee heidän tehdä siitä myös ilmianto. Ilmoitus on tehtävä siitä huolimatta, onko yrityksellä varsinaista liiketoimintaa itse yrityksen kanssa. Yrityksellä on siis todella paljon vastuuta rahanpesun ehkäisemiseksi. Yrityksen sisällä tuleekin olla selvä toimintamalli rahanpesun ja muiden laittomuuksien ehkäisemiseksi, ja yrityksen henkilökunnan tulee olla hyvin koulutettu rahanpesun ehkäisyn varalta.

Miten rahanpesun voi tunnistaa?

Rahanpesun voi tosiasiallisesti tunnistaa monella eri tavalla. Rahanpesu paljastuu usein esimerkiksi siten, että yritys siirtää suuria määriä rahaa lyhyen ajan sisällä tavalla, jolla ei näytä olevan mitään vaikutusta yrityksen varsinaiseen liiketoimintaan. Rahojen lähettäjä tai vastaanottaja on usein ollut myös epäiltynä jonkinasteisesta rikoksesta, jolloin rahanpesua voidaan erittäin vakavasti epäillä.

Laittomin keinoin hankitut rahat yleensä myös siirretään kauas kohdemaastaan jonkinasteiseen veroparatiisiin, että niitä olisi hankalampi jäljittää. Usein myös rahanpesun ollessa kyseessä tiedetään, että tilinomistaja on niin sanotusti bulvaani, eli yritys tai ihminen, jota ei tosiasiassa ole edes olemassa. Tällöin kyseessä on lähes aina rahanpesu. Toisinaan tilin omistava yhtiö on niin sanottu pöytälaatikkoyhtiö, jolla ei loppupeleissä ole edes todellista liiketoimintaa, vaan kaikki perustuu siihen, että laittomat rahan saadaan liikuteltua helpommin huomiota herättämättä paikasta toiseen.

Rahanpesu ja Finanssivalvonta

Suomessa rahanpesua valvoo Finassivalvonta. Finanssivalvonnan tehtäviä Suomessa on esimerkiksi valvoa, että yritykset täyttävät rahanpesulain vaatimukset ja että niiden menetelmät sekä tavat täyttävät kansainväliset vaatimukset. Finanssivalvonnalla on esimerkiksi käytössään järjestelmä, joka hälyttää silloin, kun se huomaa epätavallisen suuren rahansiirron.

Rahanpesusta tehdyt ilmoitukset ja epäilyt käsittelee Suomen Keskusrikospoliisi, jolloin yrityksen tilit jäädytetään mahdollisesti. Tällä pyritään estämään se, että laittomat rahat saataisiin siirrettyä nopeasti pois Suomesta korkean riskin veroparatiisimaihin, joissa asian tutkiminen on huomattavasti hankalampaa.

Rahanpesu osana kiinteistönvälitystä

Rahanpesun ehkäisy on erittäin tärkeää myös kiinteistönvälitysalalla. On erittäin tärkeää, että kaikki asiakkaat ovat tarkasti dokumentoitu ja ettei rahoilla tueta minkäänlaista laitonta toimintaa. Asunnon myyjän tulee tunnistaa, kuka hänen asiakkaansa tosi asiassa oikeastaan on. Esimerkiksi pakotelistoilla olevien henkilöiden kanssa yritys ei voi lainkaan tehdä sopimuksia.

Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun yrityksen asiakkaana on esimerkiksi kansanedustajia ja muita vastaavan korkean profiilin julkisia henkilöitä. Valitettavasti kuitenkin rahanpesua tapahtuu jokaisella alalla, myös kiinteistönvälityksessä. Onkin erittäin tärkeää, että jokainen alan toimija kantaa kortensa kekoon voidakseen toimia alalla yhä paremmin ja paremmin.

yhteys
tarjouspyyntö

Tarjouspyyntölomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.