Tietosuojaseloste

Keitä olemme

 

Versus Asunnot Oy on valtakunnallisesti toimiva kiinteistönvälitysliike joka tarjoaa palveluinaan asunto-osakkeiden myynti sekä vuokravälitystä. Toimipisteemme sijaitsee Seinäjoella.

Mitä henkilötietoja keräämme ja kuinka ne keräämme?

Keräämme asiakkaalta vai välttämättöimä tietoja lomakkeiden kautta.Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti henkilöltä itseltään esim. yhteydenottojen myötä, asiakassuhdetta perustettaessa tai yhteistyökumppanuutta solmiessa. Saatamme kerätä tietoja myös julkisista lähteistä tai rekistereistä.

Keräämme tietoa myös verkkosivuvierailijoiden käyttäytymisestä siihen tarkoitetuilla työkaluilla, kuten Google Analyticsillä. Näiden tietojen avulla voimme kehittää verkkosivustoamme ja pystymme tarjoamaan verkkosivukävijöille laadukasta sisältöä ja oikein kohdennettua markkinointia. Pääosa verkkosivustomme käyttöön liittyvistä automaattisesti kerättävistä tiedoista tallentuu vain väliaikaisesti. Voit estää evästeisiin perustuvan automaattisen tietojen keräämisen kytkemällä evästeet pois käytöstä selaimesi asetuksista.

 

Tietoja, joita keräämme ovat:

Perustiedot, kuten 

Yhteyshenkilön nimi ja asema
Sähköpostiosoite
Matka- ja/tai muu puhelinnumero
Postiosoite 

Palveluiden käytön yhteydessä saatavia tietoja ovat 

IP-osoitetiedot/muu tunniste
Verkkopalveluiden käytöstä kerätyt tiedot
Evästeiden kautta kerätyt tiedot
Sosiaalisten medioiden kautta saadut tiedot 

Missä tarkoituksissa käsittelemme henkilötietojasi?
Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on Versus Asunnot Oy:n asiakassuhde tai yhteistyösuhde yritykseen tai muuhun yhteisöön, jonka palveluksessa rekisteröity on, ja siihen liittyvä oikeutettu etu asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitamiseksi ja markkinoinnin kohdentamiseksi. Tietoja voidaan käsitellä myös rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella. Henkilötietoja kerätään ja käsitellään seuraavien käyttötarkoitusten mukaisesti 

Kuinka turvaamme henkilötietosi?
Säilytämme tietoja pääosin sähköisesti palveluntarjoajamme palvelimilla. Palvelimet on suojattu salasanoin ja käyttäjäkohtaisin tunnuksin. Palvelimiin on pääsy vain tarkoin määritellyillä henkilöillä ja niitä suojaavat palomuurit.
Keräämämme ja käsittelemämme tiedot suojataan huolellisesti, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille, mutta niitä voidaan siirtää käsiteltäväksi luotetuille palveluntarjoajille. Säilytämme tietodokumentteja hyvin lukitussa ja valvotussa tilassa olevassa lukitussa kaapissa, johon vain määrätyillä henkilöillä on pääsy. 

Kenelle voimme luovuttaa henkilötietojasi?
Emme myy henkilötietojasi ja luovutamme tietojasi vain siten, kuin tässä tietosuojaselosteessa on kuvattu. Tietojen luovuttamisessa noudatetaan voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Mikäli päätämme strategisista tai muista liiketoiminnallisista syistä myydä tai siirtää liiketoimintamme kokonaan tai osittain, voimme osana tällaista myyntiä tai siirtoa välittää keräämiämme ja säilyttämiämme tietoja, mukaan lukien henkilötietojasi sisältäviä asiakastietoja, kenelle tahansa, joka on osallinen liiketoiminnan myynnissä tai siirrossa. 

Lisäksi voimme luovuttaa henkilötietojasi, mikäli katsomme sen olevan tarpeen sovellettavan lain, säädöksen tai viranomaisen pyynnön johdosta. 

Siirretäänkö henkilötietojasi EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle?
Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa Euroopan unionin alueella. Käytämme kuitenkin suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä myös yhdysvaltalaisia palveluntarjoajia (HubSpot), jolloin henkilötietojasi siirtyy Euroopan unionin ulkopuolelle. Henkilötietojesi suojaamiseksi ja oikeuksiesi turvaamiseksi käyttämämme palveluntarjoajat ovat hakeutuneet EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield -järjestelyn sertifioinnin piiriin ja sitoutuneet noudattamaan omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. 

Kuinka kauan henkilötietojasi säilytetään?
Säilytämme keräämiämme henkilötietojasi vain niin kauan kuin tietoja voidaan pitää tarpeellisina tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten kannalta, ellei tietojen säilyttäminen tätä pidempään ole lain edellyttämää tai lain nojalla sallittua. Säilytämme kuitenkin vuokranantajan, asunnon omistajan ja vuokralaisen tietoja lain edellyttämän ajan, vähintään (5 vuotta). Poistamme kuitenkin rekisteriin tallennetut tietosi, kun palvelusuhteesi asiakkaanamme päättyy tai tehtäväsi muutoin vaihtuvat niin, ettei henkilötietojesi käsittelylle ole enää perustetta. 

Asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito
Käsittelemme tietoja asiakkuuksien hallinnan yhteydessä. Asiakkuuksien hallintaan kerättäviä tietoja ovat mm. palveluiden toimittamiseen liittyvät tiedot, laskutukseen liittyvät tiedot tai muussa yhteydenpidossa tarvittavat tiedot. 

Kuka henkilötietojasi käsittelee?
Henkilötietojasi käsittelevät Versus Asunnot Oy:n työntekijät, joiden tehtävät liittyvät vuokravälitykseen, myyntiin ja asiakas- tai yhteistyösuhteen hoitoon. Henkilökuntamme on koulutettu turvalliseen tietojen käsittelyyn.
Käytämme henkilötietojesi käsittelyyn myös luotettuja palveluntarjoajia, joille henkilötietojasi voidaan siirtää. Tällaiset palveluntarjoajat tarjoavat meille palveluita, kuten tietojenkäsittely- ja muita tietotekniikkapalveluita ja analytiikkapalveluita. Emme salli palveluntarjoajien käyttävän henkilötietojasi tai luovuttavan niitä mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin tarjotakseen palveluita puolestamme. Kaikkien käyttämiemme palveluntarjoajien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. 

Kuinka turvaamme henkilötietosi?
Säilytämme asiakastietoja huolellisesti ja käytämme vain suojattuja palvelinympäristöjä ja vahvasti salattuja yhteyksiä tietojen käsittelyyn. Myös fyysiset tiedot kuten paperit ja lomakkeistot joissa näkyy asiakastietoja säilytetään lukitussa ympäristössä. 

Evästeet
Jos jätät kommentin sivustolle, voit valita nimen, sähköpostiosoitteen ja url-osoitteen tallennuksen evästeeseen. Tämä toiminto lisää käyttömukavuutta, koska lomaketta ei tarvitse täyttää jokaisella kerralla uudelleen kommenttia lisätessä. Evästetieto poistetaan selaimesta vuoden kuluttua. 

Mikäli sinulla on tili ja kirjaudut sivustolle, asetamme väliaikaisen evästeen, joka päättelee tukeeko selaimesi evästeitä vai ei. Tämä eväste ei sisällä henkilötietoa ja se poistetaan kun selainikkuna suljetaan. 

Kun kirjaudut sisään asetamme useita evästeitä, jotka tallentavat kirjautumis- sekä näyttöasetuksesi. Kirjautumisevästeet poistetaan kahden vuorokauden kuluessa, näyttöasetuksiin liittyvät evästeet poistuvat vuoden päästä. Mikäli valitset “Muista minut” kirjautumisen yhteydessä, kirjautumistietojasi säilytetään kahden viikon ajan. Mikäli kirjaudut ulos, kirjautumiseen liittyvät evästeet poistetaan samassa yhteydessä.
Mikäli julkaiset artikkelin tai muokkaat olemassa olevaa tallennamme selaimeen evästeen, joka sisältää muokattavan artikkelin ID:n. Eväste vanhenee yhdessä vuorokaudessa. 

Mitä oikeuksia sinulla on henkilötietojen käsittelyn suhteen?
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua, poistoa tai täydennystä. Luotettavan tunnistamisen varmistamiseksi saatamme tietyissä tilanteissa edellyttää, että oikeuksiesi käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää henkilökohtaisesti toimipaikassamme tai omakätisesti allekirjoitetulla asiamukaiset tunnistetiedot sisältävällä kirjeellä. Vastaamme tarkastuspyyntöihin kirjallisesti. 

Sinulla on myös oikeus kieltää antamiesi tietojen käyttö suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin. Jos olet antanut meille luvan lähettää sinulle markkinointiviestintää, voit myöhemmin kieltäytyä viestinnästä viesteihin sisällyttämiemme ohjeiden mukaisesti. 

Pyrimme aina ratkaisemaan henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset suoraan rekisteröidyn kanssa rekisteröidyn kaikkia oikeuksia kunnioittaen. Mikäli olet kuitenkin tyytymätön suorittamaamme henkilötietojesi käsittelyyn, sinulla on oikeus saattaa asia tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

 

Rekisterinpitäjä:
Versus Asunnot Oy (Y-2384945-3)
Seuralantie 5
60220 Seinäjoki
Yhteystiedot:
Tietosuojavastaava Jussi Takala
Puhelin: +358 402157570
Sähköposti: jussi.takala@versusasunnot.fi

 

yhteys
tarjouspyyntö

Tarjouspyyntölomake

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.